Firmafilosofi

Erik Langdalen arkitektkontor ønsker å skape arkitektur av høy kvalitet, utviklet i nær forståelse for sted og program. Vi betrakter hver byggeoppgave som unik og mener at arkitekturen må svare ulikt i hvert enkelt tilfelle. Vi er derfor ikke interessert i stil, men søker gjennom utviklingen av presise arkitektoniske ideer å finne originale løsninger. Kontoret har et spesielt fokus på bærekraft og ønsker å utvikle helhetlige og integrerte løsninger med god klimatilpasning, lavt energiforbruk, sunne materialer, enkel drift og lang levetid.

Erik Langdalen arkitektkontor har lang erfaring med utvikling av program- og virksomhetsplaner, og vi vet at et prosjekt som skal lykkes må fundamenteres i en solid planleggingsprosess. Vi finner inspirasjon i klare og konkrete rammebetingelser og mener disse gir potensial for utvilklingen av nyskapende arkitektur.

Vi mener arkitekturpraksisen først og fremst handler om å utvikle kvalitet, både gjennom optimale romlige løsninger med romslighet og fleksibilitet, men også gjennom å gi sanslighet i valg av materialer, overflater, lysinnfall, luftkvalitet og akustikk.